Regulamin ogólny pobytu w Willi Dobryłko.

W celu zapewnienia Państwu miłego pobytu oraz uniknięcia możliwych nieporozumień ,prosimyo zapoznanie się niniejszym regulaminem.

Turysta dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszyregulamin.
Art. 1. Każdy klient dokonuje wyboru i wstępnej rezerwacji apartamentu poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub wypełnienie stosownego formularza : rezerwacja on-line na stronie www.willadobrylko.pl ,wwyjątkowych przypadkach rezerwacja może zostać dokonana telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonudostępny na w/w stronach www.willadobrylko.pl
Art. 1. Po dokonaniu płatności opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20% kosztów pobytu, zostaje wysłaneza pośrednictwem poczty elektronicznej ostateczne potwierdzenie rezerwacji.Pozostałą część opłaty za pobyt w wysokości 80% kosztów pobytu należy uiścić gotówką w dniuprzyjazdu, przy odbiorze kluczy.
Art. 1. Dokładamy wszelkich starań, żeby oferta wynajmu apartamentu była zgodna z opisem danegoapartamentu na stronie internetowej www.willadobrylko.pl ,szczególnie ważna jest dla nas czystośćnaszych apartamentów.
Art. 1. Turysta zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na kwaterze i do użytkowaniawszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Art. 2. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzeniestanu pomieszczeń przez właściciela kwatery i turystę. Turysta ponosi pełna odpowiedzialność ,w tymmaterialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia ,spowodowane jegodziałaniem lub osób, za które odpowiada ( np. Dzieci ).
Art. 3. Turysta powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w kwaterze i na posesji lub o jejstwierdzeniu.
Art. 4. Gość otrzymuje do dyspozycji kpl. kluczy do kwatery ,które zobowiązany jest zwrócić w chwilizakończenia pobytu. Zgubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty w wysokości50,00zł.
Art. 5. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
Art. 6. Warunki wymiany pościeli , sprzątania pokoi zajętych przez gości ustalane są indywidualnie zgospodarzem w dniu przyjazdu.
Art. 7. Jeżeli liczba turystów wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu lubzamówieniu, właściciel kwatery ma prawo do:
odmówienia przyjęcia osób dodatkowychodstąpienia od umowy z winy turysty.
Art. 8. Turysta nie może bez zgody właściciela kwatery przyjmować na nocleg w wynajmowanychpomieszczeniach dodatkowych osób, traktując ich jako swoich gości, chyba że kwestia ta będzieuzgodniona zgospodarzem.
Art. 9. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywniegospodarz ma prawo wymówić usługę wynajmu w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wpłat.
Art. 10. Kwaterodawca wskazuje klientowi miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialnościza jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez zwierzęta i osoby trzecie.
Art. 11. Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego ustalenia nie jest dopuszczalne.
Art. 12. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 a kończy się o godz. 11.00
Art. 12. Godzina przyjazdu – przekazanie apartamentów gościom w dniu przyjazdu następuje od godziny 15:00 do 24:00.
Art. 12. Godzina odjazdu - opuszczenie apartamentu przez naszych gości powinno nastąpić w ostatnimdniu pobytu do godz. 11.00 . Za opuszczenie apartamentu uważa się przekazanie kluczy donaszego przedstawiciela, który dokona odbioru apartamentu
Art. 1. Zapewniamy parking na terenie posesji na jeden samochód od Apartamentu.
Art.13. W godzinach 22:00 do 6:00 obowiązuje CISZA NOCNA .

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU